Persona

Programa de entrevistas que destaca a história das personalidades de Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa.